[1]
M. Babiarz i P. Garbuzik, „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych na przykładzie działań w województwie świętokrzyskim”, Student Niepełnosprawny, t. 19, nr 19(12), s. 115–127, grudz. 2019.