[1]
E. Gaweł-Luty, „Między inkluzją a ekskluzją. Społeczna przestrzeń seniorów”, Student Niepełnosprawny, t. 17, nr 17(10)2017, s. 13–28, lis. 2019.