[1]
E. Jówko, „Kompetencje nauczyciela wspomagającego wyzwaniem edukacji inkluzyjnej”, Student Niepełnosprawny, t. 18, nr 18(11)2018, s. 39–48, lis. 2019.