[1]
E. Zheleva, „Metodyka kształcenia przygotowującego przyszły personel medyczny do pracy z dziećmi i dorosłymi ze specjalnymi potrzebami”, Student Niepełnosprawny, t. 16, nr 16(9), s. 97–108, lis. 2019.