Koziej, S. (2023) „MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO WSPIERANIA EDUKACJI INKLUZYJNEJ”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, (16(23). doi: 10.34739/sn.2023.23.01.