Kosznik-Osowicka, P. (2023) „ZAMIEŃMY TRUDNOŚCI W MOŻLIWOŚCI! CZYLI O TRUDNOŚCIACH DYDAKTYCZNYCH UCZNIÓW KLAS 1-3 JAKO WYZWANIU DLA NAUCZYCIELI”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, (16(23). doi: 10.34739/sn.2023.23.08.