Mórawska, W. (2023) „KORZYŚCI I ZAGROŻENIA DLA UCZNIÓW WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W OPINII NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, (16(23). doi: 10.34739/sn.2023.23.05.