Czyżewska, Z. i Katner, I. A. (2023) „FUNKCJONOWANIE RODZINY DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PO DIAGNOZIE”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, (16(23). doi: 10.34739/sn.2023.23.07.