Drzeżdzon, P. (2023) „ZNACZENIE TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ WŚRÓD DZIECI Z ZABURZENIAMI NEUROROZWOJOWYMI”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, (16(23). doi: 10.34739/sn.2023.23.04.