Jówko, E. (2022) „PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE. INNOWACJA W KSZTAŁCENIU STUDENTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, (22(15). doi: 10.34739/sn.2022.22.06.