Żuraw, H. (2022) „EWOLUCJA POGLĄDÓW NAUCZYCIELEK NA TEMAT ZDALNEGO KSZTAŁCENIA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W DOBIE EPIDEMII COVID-19 W PERSPEKTYWIE TEORII KRYZYSU”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, (22(15). doi: 10.34739/sn.2022.22.11.