Miałkowska-Kozaryna, M. (2022) „NAUCZYCIELE WOBEC WYZWANIA EDUKACJI ZDALNEJ UCZNIÓW NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE I ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, (22(15). doi: 10.34739/sn.2022.22.10.