Gaweł-Luty, E. i Lemańczyk, R. (2022) „SUBIEKTYWNY I OBIEKTYWNY WYMIAR JAKOŚCI ŻYCIA”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, (22(15). doi: 10.34739/sn.2022.22.05.