Dobrowolska, B. (2022) „SZKOŁA A DZIAŁANIA INKLUZYJNE – STANOWISKA TEORETYCZNE, UWARUNKOWANIA PRAWNE A EDUKACYJNA RZECZYWISTOŚĆ”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, (22(15). doi: 10.34739/sn.2022.22.03.