Garbuzik, P. (2022) „DIALOG KULTUR. W POSZUKIWANIU WZAJEMNEGO ZROZUMIENIA”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, (22(15). doi: 10.34739/sn.2022.22.02.