Zacharuk, T. (2022) „«STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY. SZKICE I ROZPRAWY». PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ W PERSPEKTYWIE 25 LAT”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, (22(15). doi: 10.34739/sn.2022.22.01.