Soszyńska, K. (2021) „ROLA I ZNACZENIE NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO W PROCESIE TERAPII UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, (21 (14). doi: 10.34739/sn.2021.21.04.