Zacharuk, T. (2021) „Recenzja książki What Really Works in Special and Inclusive Education: Using evidence ‐ based teaching strategies, edited by D. Mitchell, London 2008, ISBN 9‐78‐041536‐925‐1”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 11(11(4), s. 131–133. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2488 (Udostępniono: 29 maj 2024).