Zgierun, R. (2021) „START(ujemy) z ECDL!”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 13(13(6), s. 155–157. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2471 (Udostępniono: 1 październik 2023).