Osiak, K. (2021) „Recenzja książki Niepełnosprawność intelektualna a kompetencje społeczne, Ditta Baczała, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 13(13(6), s. 151–153. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2470 (Udostępniono: 3 październik 2023).