Bocian-Waszkiewicz, B. (2021) „Scenariusz zajęć profilaktyczno-wychowawczych dotyczący kształtowania poczucia własnej wartości (cz. 2)”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 13(13(6), s. 143–147. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2469 (Udostępniono: 17 maj 2024).