Juszczak, J. (2021) „Teatr osób niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście inkluzji społecznej: Studium przypadku na przykładzie grupy teatralnej «Rabarbar»”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 13(13(6), s. 113–128. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2467 (Udostępniono: 1 październik 2023).