Grzeszczuk, H. (2021) „Rola tłumacza języka migowego ”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 13(13(6), s. 129–139. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2465 (Udostępniono: 22 czerwiec 2024).