Dłutowska-Osik, H. (2021) „Kształcenie ustawiczne w opinii nauczycieli studiów podyplomowych jednej z warszawskich uczelni”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 13(13(6), s. 101–112. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2464 (Udostępniono: 4 październik 2023).