Marciniak-Paprocka, K. (2021) „Kształcenie osób niepełnosprawnych w Holandii”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 13(13(6), s. 89–98. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2463 (Udostępniono: 22 czerwiec 2024).