Marciniak-Paprocka, K. (2021) „Zmiany wprowadzone w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po 30 kwietnia 2013 roku”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 13(13(6), s. 75–85. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2462 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).