Rolka, D. (2021) „Charakterystyka edukacja osób niepełnosprawnych w Polsce – wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 13(13(6), s. 61–74. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2461 (Udostępniono: 1 październik 2023).