Jówko, E. (2021) „Klimat społeczny w szkole inkluzyjnej”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 13(13(6), s. 43–59. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2460 (Udostępniono: 7 czerwiec 2023).