Азарова, Л. i Чекалина, А. (2021) „Технологические аспекты развития гендерного самосознания будущего педагога”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 13(13(6), s. 33–41. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2459 (Udostępniono: 25 wrzesień 2023).