Pytka, L. (2021) „O karze, tolerancji i dobroczynności w pedagogice resocjalizacyjnej ”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 13(13(6), s. 13–32. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2457 (Udostępniono: 19 czerwiec 2024).