Zbroszczyk, D. i Franaszczyk, M. (2021) „Scenariusz zajęć włączających”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 14(14(7), s. 221–226. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2452 (Udostępniono: 17 czerwiec 2024).