Kiczko-Kamut, P. (2021) „«Plastusiowa rączka» − scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dotyczący rozpoznawania i nazywania części ciała”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 14(14(7), s. 217–220. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2451 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).