Bocian-Waszkiewicz, B. (2021) „Scenariusz zajęć wychowawczych – komunikacja interpersonalna (cz. 1) ”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 14(14(7), s. 213–216. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2450 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).