Antas-Jaszczuk, A. i Nikitin, S. (2021) „Zastosowanie technologii w procesie rewalidacji osób z wadami słuchu”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 14(14(7), s. 173–183. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2445 (Udostępniono: 1 październik 2023).