Lisowska, M. (2021) „Czy powiedzieć dziecku o diagnozie zespołu Aspergera? – studium przypadku”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 14(14(7), s. 163–172. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2443 (Udostępniono: 19 lipiec 2024).