Tzarkova, O. i Rabota, T. (2021) „Феномен фрустрации в подростковом и раннем юношеском возрасте”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 14(14(7), s. 141–151. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2441 (Udostępniono: 1 październik 2023).