Kriviradeva, B. i Stoynova, A. (2021) „The Impact of Manаgement on the Effectiveness in Socioeducational Institutions ”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 14(14(7), s. 91–104. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2436 (Udostępniono: 19 czerwiec 2024).