Żuraw, H. (2021) „Studenci niepełnosprawni doby ponowoczesności w Polsce”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 14(14(7), s. 69–90. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2435 (Udostępniono: 5 grudzień 2023).