Bałandynowicz, A. (2021) „Wiedza i samoświadomość w procesie edukacji dotyczącej seksualności osób z niepełnosprawnością”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 14(14(7), s. 13–68. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2434 (Udostępniono: 1 październik 2023).