Nasiłowska, E. (2021) „II Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 15(15(8), s. 257–260. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2427 (Udostępniono: 18 lipiec 2024).