Żuraw, H. (2021) „O nowy humanizm w edukacji”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 15(15(8), s. 65–84. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2411 (Udostępniono: 4 marzec 2024).