Zacharuk, T. (2021) „Kształcenie studentów niepełnosprawnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 15(15(8), s. 13–23. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2401 (Udostępniono: 23 maj 2024).