Hołownia, A. (2021) „PRACA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W CZASIE PANDEMII”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 20(20(13), s. 117–122. doi: 10.34739/sn.2020.20.11.