Wojtczuk, A. (2021) „PANDEMIA KORONAWIRUSA - ZMIANA W ŚWIECIE. ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I SZANSE ROZWOJOWE”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 20(20(13), s. 101–113. doi: 10.34739/sn.2020.20.10.