Aydoǧdu, D. . (2021) „ECCE HOMO – SPOŁECZNA NATURA CZŁOWIEKA”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 20(20(13), s. 83–92. doi: 10.34739/sn.2020.20.08.