Jówko, E. i Filipowicz, M. . (2021) „PROBLEM DIAGNOZOWANIA DEPRESJI U MATEK DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 20(20(13), s. 33–51. doi: 10.34739/sn.2020.20.04.