Gaweł-Luty, E. (2019) „Kreowanie postaw tolerancji jako przyczynek do integracji osób niepełnosprawnych”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 19(19(12), s. 211–224. doi: 10.34739/sn.2019.19.17.