Babiarz, M. i Garbuzik, P. (2019) „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych na przykładzie działań w województwie świętokrzyskim”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 19(19(12), s. 115–127. doi: 10.34739/sn.2019.19.10.