Gaweł-Luty, E. (2019) „Między inkluzją a ekskluzją. Społeczna przestrzeń seniorów”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 17(17(10)2017), s. 13–28. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1211 (Udostępniono: 6 czerwiec 2023).