Zheleva, E. (2019) „The methodology of health care training in the conditions of interaction medical specialists – children and adults with special needs”, Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 18(18(11)2018), s. 49–53. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1187 (Udostępniono: 15 czerwiec 2024).